Prezentacja pierwszego członka Rady Wykonawczej

pawel_szorc-prezentacja

Do wyborów zostało 10 dni. To najwyższy czas na przedstawienie pierwszych osób z zespołu, z którym chcę współpracować. Paweł Szorc jest kandydatem, którego chcę zaproponować jako Członka Rady Wykonawczej ds. Prawnych. Kolejne osoby będą przedstawiane w ciągu następnych dni.

Paweł jest studentem prawa,  aktualnie pełni funkcję Przewodniczącym Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Jest również doświadczonym samorządowcem. Zapraszam do zapoznania się z jego sylwetką.

„Mam na imię Paweł Szorc. Pochodzę z Białegostoku – tu się urodziłem i tu spędziłem najważniejsze lata mojego życia, tutaj też studiuję. To właśnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęła się moja przygoda z działalnością studencką, na którą przez ostatnie trzy lata przeznaczałem znakomitą większość swego czasu.

Swoje pierwsze studenckie projekty realizowałem jako członek, a następnie prezes koła naukowego. Był to dla mnie okres niezwykle owocny, nie tylko ze względu na zdobyte doświadczenie organizacyjne, ale przede wszystkim ze względu na przyjaźnie nawiązane z osobami podzielającymi moje pasje i spoglądającymi na świat w sposób podobny do mnie. Wkrótce zaangażowałem się również w działalność w organach samorządu studenckiego. Pamiętam, że wszystko zaczęło się od przeprowadzenia prawdopodobnie pierwszego w historii mojej uczelni szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta. Wtedy było to dla mnie niemałe wyzwanie. Obecnie, już od niemal dwóch lat, pełnię funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Okres działalności w Parlamencie był dla mnie czasem pełnym wyzwań i walki o lepszy samorząd, bowiem liczne działania i projekty, które dla studentów z większości polskich uniwersytetów od dawna mogły wydawać się w pewnym sensie oczywiste, na mojej uczelni miały być dopiero zainicjowane.  Z dumą mogę powiedzieć, że mój zespół zdołał zrobić w tym zakresie wiele. Poza organizacją licznych wydarzeń integracyjnych, kulturalnych, popularyzujących naukę i szkoleniowych, udało nam się między innymi wypracować nowy model finansowania działalności studenckiej, wprowadzić prostudenckie zmiany do Regulaminu studiów, a także od podstaw stworzyć nowy Regulamin samorządu studenckiego, będący owocem doświadczeń zebranych przeze mnie i mój zespół w ciągu wielu miesięcy działalności na rzecz studentów naszej uczelni. Swoją kadencję kończę zatem z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku.

Prywatnie pasjonuję się rozwojem nowych technologii i związanymi z tym zjawiskiem regulacjami prawnymi, przede wszystkim dotyczącymi ochrony naszej prywatności. Wśród bliskich znajomych znany jestem z zamiłowania do muzyki Radiohead i kina gangsterskiego. „Rodzinę Soprano” znam na pamięć.”