Prezentacja kandydatki na członka Rady Wykonawczej

paulina_gregorczyk

Czas na prezentację kolejnej osoby, którą przdestawię do Rady Wykonawczej. Jest nią Paulina Gregorczyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która w Radzie będzie zajmować się kwestiami pomocy materialnej.

Paulina pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Socjalnej Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS i posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania uczelnianych systemu pomocy materialnej. Jestem przekonany, że Paulina należy aktualnie do grona najlepszych specjalistów w samorządach studenckich. Powierzenie jej tej funkcji ma pozwolić na realizację postulatów dotyczących pomocy materialnej zawartych w Programie #WażnyJestStudent. Zachęcam do zapoznania się z jej sylwetką:

„Nazywam się Paulina Gregorczyk i jestem studentką III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. 

Swoją przygodę z samorządnością studencką rozpoczęłam w Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów na pierwszym roku studiów jeszcze jako studentka chemii kryminalistycznej na Wydziale Chemii UMCS.  Moją motywacją do rozpoczęcia działalności w samorządzie studentów była chęć poznania nowych osób, dzięki którym mogłabym w przyszłości okres studiów wspominać z uśmiechem na twarzy oraz pragnienie zdobycia wiedzy na temat tego jak wygląda Uniwersytet i jakie mechanizmy regulują jego działanie.  Już na drugim roku studiów chemicznych rozpoczęłam przygodę z Uczelnianą Studencką Komisją Socjalną, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z systemem stypendialnym oraz Funduszem Pomocy Materialnej. Była to dla mnie, tak młodego działacza, prawdziwa szkoła samorządności w pigułce. Zderzenie z tak obszerną i skomplikowaną materią jaką są sprawy socjalne nauczyło mnie zaangażowania, cierpliwości, pracowitości oraz empatii i wnikliwego spojrzenia na sprawy studentów, które zawsze są wyraźnie zindywidualizowane. Chociaż jest to niezwykle skomplikowana i wymagająca materia, daje dużo satysfakcji ze zrobienia czegoś dobrego dla najbardziej potrzebujących studentów, co w najpełniejszy sposób daje wyraz temu jak ważną rolę pełni samorządność studencka.

Po dwóch latach działalności w Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej, powierzono mi funkcję Przewodniczącej Komisji Socjalnej Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS gdzie mogę wykazać się wiedzą z zakresu pomocy materialnej  cały czas mając możliwość doskonalenia się i pogłębiania swojej wiedzy z tej materii.  Sprawy socjalne to także tworzenie przepisów prawnych dotyczących systemu pomocy materialnej. Od 3 lat pracuję w komisjach zajmujących się kreowaniem treści aktów prawnych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień, stąd zdaję sobie sprawę jak skomplikowany jest proces przygotowania i wprowadzania poszczególnych regulacji w życie.  Przez ostatnie dwa lata swoją wiedzę i umiejętności mogłam sprawdzić działając w komisji prawno-socjalnej działającej przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Umożliwiło mi to poznanie specyfiki działania komisji i realiów w jakich pracuje się działając na rzecz Parlamentu, który bierze na siebie najszerszy zakres zobowiązań względem wszystkich Studentów, utożsamiając stałą potrzebę działania i walki o coś co jednocześnie wymaga tak olbrzymiego poświęcenia i odporności.

Całej mojej działalności przyświeca chęć doskonalenia samej siebie również w oparciu o głosy krytyczne, które są niezbędne do tego aby zdobytą wiedzę przekazywać dalej i wykorzystywać ją na rzecz wspólnego dobra.”