Praca w podróży. Doświadczenia ze szkoleniami

szkolenie1

Jako główny cel swojej kadencji w Radzie Wykonawczej postawiłem sobie skuteczne przekazywanie wiedzy. Dlatego starałem się jak najczęściej spotykać z samorządowcami w trakcie szkoleń.

Kultura jakości kształcenia, prawa studenta czy działalność Parlamentu – to przy szkoleniach z tego zakresu miałem okazję spotkać się z Wami w ciągu mojej dotychczasowej pracy w PSRP. Od stycznia ubiegłego roku przeprowadziłem ich prawie 30, w trakcie których przeszkoliłem ponad pół tysiąca osób. Część z nich odbywała się w trakcie naszych wydarzeń, natomiast najmilej wspominam szkolenia, o które byłem proszony przez samorządy studenckie. Poniżej możesz zobaczyć mapę odbytych przeze mnie szkoleń.