Czas powiedzieć, że #WażnyJestStudent

zdjecieDK3

Ostatnie dwa lata działalności studenckiej był dla mnie czasem fantastycznej pracy, ale także trudnych wyzwań. Zajmując się jakością kształcenia zdobyłem bezcenne doświadczenia i poznałem wielu interesujących ludzi, z którymi rozmawiałem o tym jakie powinno być szkolnictwo wyższe, samorządność studencka i Parlament Studentów RP. Dlatego zdecydowałem się kandydować na Przewodniczącego PSRP.

Brak wizji to brak pomysłu na przewodzenie organizacji. Wizja PSRP, którą chcę zaprezentować środowisku jest następują: PSRP jest organizacją, która skuteczniej wspiera studentów i samorządy studenckie w zakresie praw studenta, w szczególności w zakresie wsparcia materialnego i socjalnego. Skuteczniej monitoruje i przeciwidziała łamaniu praw studentów, a także głośniej podnosi ten problem w debacie publicznej. Z należytym profesjonalizmem bierze udział w tworzeniu Ustawy 2.0. Wspiera także rozwój kultury studenckiej, zarówno poprzez wymianę doświadczeń jak i stworzenie warunków do rozmów z przedstawicielami biznesu. A także szerzej włącza środowisko samorządowe w kreowanie własnej polityki, dbając również o odpowiednią większą przejrzystość, także finansową. Korzysta z dobrych praktyk z poprzednich lat, starając się dodawać kolejne.

Read more