O mnie

  

Nazywam się Dawid Knara. Od ponad pięciu lat angażuję się w działalność studencką, w ramach której skupiam się na jakości kształcenia i prawach studenta.  Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a od dwóch lat wspieram PSRP.

Samorządowe początki

Przygodę z działalnością studencką zacząłem z Parlamentem Studenckim UEK. W ciągu 4 lat działalności poznałem wszystkie szczeble działalności samorządowej: od poziomu wydziałowego, przez uczelniany, kończąc działalność jako członek Zarządu PSUEK, sprawowałem także funkcję Zastępcy Przewodniczącej.

Czas spędzony w PSUEK był dobrą szkołą życia oraz czasem spędzonym z fantastycznymi ludźmi o podobnych poglądach. To tutaj zainteresowałem się jakością kształcenia z perspektywy studenckiej, tutaj też toczyliśmy pierwsze poważne potyczki o prawa studenta. Wśród spraw, którymi się zajmowałem była  współpraca z uczelnią w zakresie studenckiej oceny zajęć, a także przygotowania studenckiej oceny administracji. Wśród spraw związanych z prawami studenta znalazły się trudne rozmowy z władzami uczelni. Za najważniejsze uważam negocjacje nt. umów student-uczelnia. Sukcesem była likwidacja opłat, które w naszej ocenie nie powinny się w niej znaleźć. Odpowiadałem także za koordynację jednej z edycji szkoleń z praw studenta dla I roku.

PSRP, Polska Komisja Akredytacyjna i Rada Główna

foto_zjazdOd początku 2015 roku pełnię funkcję Członka Rady Wykonawczej. Kieruję także pracami Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakość Kształcenia. Przyjmując propozycję tego stanowiska założyłem sobie cel – częste wyjazdy szkoleniowe i stworzenie materialnych źródłem wiedzy dla samorządów. Myślę, że ten cel udało się zrealizować z nawiązką.

Do najważniejszych projektów, którymi realizowałem lub koordynowałem w PSRP należą m.in. koordynacja Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2015 i 2016, koordynacja przygotowań 3 podręczników w ramach Biblioteki PSRP. Uruchomiliśmy także kurs e-learningowy, przeprowadzenie prawie 30 szkoleń dla samorządowców z całej Polski czy koordynacja ze strony PSRP badania „Start na rynku pracy”.

Równocześnie od 2 lat pełnię także funkcję Eksperta ds. studenckich PKA. To cenne doświadczenie, które pozwoliło mi poznać różnorodność polskich szkól wyższych. Ten czas to także reprezentowanie interesu studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj za szczególnie ważny uważam raport dot. studiów podyplomowych, który koordynowałem.

Studia i pasje

Pochodzę z Krakowa i czuję się blisko z nim związany. Wybierając kierunek studiów kierowałem się swoimi pasjami – urbanistyką i właśnie Krakowem. Dlatego studiuję Gospodarkę Przestrzenną. Interesuję się miastem jako miejscem życia człowieka i wpływem rozwiązań planistycznych na jakość życia. Miałem okazję poznać specyfikę pracę urbanisty w czasie praktyk, które odbywałem w pracowni urbanistycznej. Niestety rozwój naukowy zawsze przegrywał u mnie z zaangażowaniem w działalność społeczną. W 2013 roku obroniłem pracę licencjacką, aktualnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich.  

W wolnych chwilach cenię sobie także dobrą książkę, w szczególności reportaże i science-fiction. Gdy czasu na odpoczynek jest nieco więcej, z chęcią zwiedzam Europę lub uprawiam turystykę aktywną, przykładowo wędrując po górach.