Kultura Studencka 2.0. Pokażmy, jak twórcze jest nasze środowisko!

kulturastudencka2

Drugi z cyklu artykułów dotyczy kwestii bliskiej wszystkim samorządom studenckim, czyli kultury studenckiej. Ma ona dwa oblicza: dużych koncertów oraz małych inicjatyw i projektów artystycznych. Te drugie stanowią świetną wizytówkę środowiska studenckiego. Wizytówkę, którą nie potrafimy dobrze się chwalić, a PSRP wcale w tym nie pomagało.

Dwie twarze kultury studenckiej

Współczesna kultura studencka kojarzy się zazwyczaj z dużymi koncertami w ramach juwenaliów czy otrzęsin. Takie masowe projekty pełnią ważną rolę, trafiając do szerokiej grupy studentów. Trzeba przyznać, że w przypadku wielu uczelni poziom bywa bardzo wysoki, a samorządy rywalizują chociażby o tytuł „najlepszych juwenaliów w Polsce” w ramach Konkursu ProJuvenes. Zeszłoroczna tragedia w Bydgoszczy pokazuje jednak jak ważna w trakcie ich organizacji jest kwestia bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że zwiększenie standardów, jakie miało miejsce w całej Polsce, pozwoli zapobiec w przyszłości utracie przez kogoś zdrowia, a może i życia.

„Współczesna kultura studencka kojarzy się zazwyczaj z dużymi koncertami w ramach juwenaliów czy otrzęsin”

Nie mniej ważną kwestią jest druga twarz kultury studenckiej. To inicjatywy środowiska studenckiego, w dużej części środowiska studentów uczelni artystycznych, które nie mają charakteru masowego. Przekrój inicjatyw jest naprawdę szeroki: od przeglądów artystycznych, klubów dyskusyjnych, wystaw, przez media studenckie, po warsztaty i projekty z instytucjami kultury. Wspomniane projekty nigdy nie zainteresują kilkunastu tysięcy studentów, ale z powodzeniem trafiają w gusta mniejszych grup. Warto wspomnieć tutaj chociażby projekty w ramach rzeszowskich Kulturaliów, organizowany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego czy krakowski Studencki Tydzień Sztuki, stworzony przez Samorząd Studentów UJ. Wbrew pozorom zainteresowanie jest niemałe – miałem okazję się o tym przekonać w czasie działalności w Prezydium PSUEK, kiedy po uruchomieniu pierwszego projektu UJ studenci pytali o podobne działania z naszej strony. Bardzo dobrym, jak i prostym pomysłem, jest także współpraca z uczelniami artystycznych i organizacja wystaw prac ich studentów. Przykład takiej wieloletniej współpracy mieliśmy na moim Uniwersytecie Ekonomicznym, kiedy to na kampusie UEK były prezentowane dzieła studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Każdy z tych projektów pokazuje, że samorządy nie ograniczają się wyłącznie do dużych koncertów. Problemów jest tu jednak kilka: niewielka wymiana doświadczeń, głównie w środowisku lokalnym, niskie przekazywania know-how w samorządach czy mała liczba ciekawych wzorców. Nie można również wspomnieć o braku zainteresowania PSRP w tym temacie. Ogranicza się ono wyłącznie do obejmowania honorowym patronatem inicjatyw na prośbę ich autorów.

 

Jak więc wspierać kulturę studencką?

Proponuję wsparcie dla samorządów poprzez organizację paneli dyskusyjnych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. W tych dyskusjach powinni brać udział przedstawiciele Policji czy urzędów miast, ale także samorządowcy posiadający znaczne doświadczenie w zakresie organizacji takich projektów. Pozwoli to na dzielenie się dobrymi praktykami z samorządowcami młodszymi stażem, w szczególności zwrócenie uwagi na pewne zagrożenia.

W ramach wsparcia mniejszych inicjatyw, chcę zaproponować między innymi przegląd aktualnych przedsięwzięć, który będzie mieć dwa zadania. Pierwszy: stworzenie wizytówki naszego środowiska, przykładowo w formie publikacji. Drugi: zachęcenie ich autorów do dzielenia się pomysłami w trakcie dużych wydarzeń PSRP, przykładowo Krajowej Konferencji. Można do tego wykorzystać formułę RSS (Rozwiń Swój Samorząd). Podobnie jak przy wspomnianym wcześniej bezpieczeństwie, takie działanie pozwoli na dzielenie się dobrymi praktyki w środowisku. W szczególności propozycję kieruję w stronę samorządów studenckich uczelni artystycznych, zrzeszonych w Forum Studentów Uczelni Artystycznych. Ich współpraca z innymi większymi samorządami, przykładowo poprzez organizację wystaw prac dyplomowych studentów, może być ciekawym uzupełnieniem oferty kulturalnej dla studentów.

Wsparcie małych projektów kulturalnych powinno odbywać się także przez ułatwienie kontaktu ich pomysłodawców z firmami. Z jednej strony mamy twórców tych projektów,  często posiadających fantastyczne pomysły i wizję artystyczną, natomiast gorzej radzących sobie z pozyskaniem środków na finansowanie. Z drugiej strony jest wiele firm, które z chęcią chciałyby współpracować ze studentami, ale niekoniecznie przy wydarzeniach o charakterze wyłącznie rozrywkowym. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń to szansa na rozwój inicjatyw artystycznych.

Innym pomysłem do rozważenia w kolejnej kadencji jest instytucja rezydencji artystycznych, która może być skierowana do środowiska studentów szkół artystycznych. Warto spróbować, żeby PSRP we współpracy z FSUA zachęciło środowiska rektorów do uruchomienia takiego programu. W najprostszych słowach, polegałaby ona na tworzeniu przez studenta utworów na zamówienie uczelni uczestniczącej w programie, przykładowo utworu muzycznego lub obrazu. Służyłoby to promocji kultury studenckiej, współpracy między uczelniami. Równocześnie korzystaliby na tym młodzi artyści, a także społeczność studencka uczelni poprzez kontakt ze sztuka.

Kultura studencka wymaga realnego wsparcia ze strony Parlamentu Studentów RP. Realizacja powyższych pomysłów nie tylko spowoduje lepszą promocję dokonań środowiska, ale także pomoże w ich lepszej realizacji.  Stwórzmy więc nową wizytówkę środowiska.