Doświadczenie

W trakcie kilkuletniej pracy samorządowej realizowałem lub koordynowałem szereg projektów, głównie związanymi z jakością kształcenia i prawami studenta. Poniższa lista przedstawia wybrane z nich.

herb2Publikacja “Jak tworzyć studenckie ankiety oceny zajęć?”

Odpowiadałem za przygotowanie dwóch publikacji w ramach Biblioteki Parlamentu Studentów RP. Publikacja “Jak tworzyć studenckie ankiety oceny zajęć?”, której jestem współautorem, jest poradnikiem dla samorządowców studenckich chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie studenckiej oceny zajęć, w tym tworzenia formularzy, przekonywania studentów, a także rozmawiania z władzami. Publikacja jest dostępna pod tym adresem.

 

 

Publikacja “Prawa i obowiązki studenta. Informator szkoleniowca”

Publikacja “Prawa i obowiązki studenta. Informator szkoleniowca”, które jestem współredaktorem, jest kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach studenta, która została stworzona z myślą o wsparciu samorządowców prowadzących szkolenia dla studentów I roku. Porusza tematy związane nie tylko z pomocą materialną, ale także tokiem studiów, przykładowo sesją. Z powodzeniem może być także używana przez samych studentów lub administrację uczelnianą. Publikacja jest dostępna pod tym adresem.

 

 

herb2Kurs e-leaningowy

Jednym z projektów przygotowanych w ramach prac Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia było przygotowanie kursu e-learningowego “Jak opiniować programy studiów?”, kierowanego do samorządowców studenckich. Jego celem jest przygotowanie ich do opiniowania programów studiów, zaznajomienie z dostępnymi narzędziami oraz pokazanie roli samorządu. Zostały w nim zawarte praktyczne przykłady zmian w programach studiów, a także opinii samorządów. Od początku istnienia z kursu skorzystało kilkaset osób. Kurs jest dostępny pod tym adresem.

 

 

herb2Konferencje EPS

Odpowiadałem  za koordynację dwóch edycji Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Jest to wydarzenie, które na dobre zagościło w kalendarzu PSRP. Jego celem jest bezpłatne przygotowanie uczelnianych samorządów studenckich do prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Każdy student ma prawo do takiego przeszkolenia – obowiązkiem ich prowadzenia są objęte PSRP i uczelniane samorządy studenckie. Edycja 2015, czyli pierwsza koordynowana przeze mnie edycja, była czasem wielu zmian: PSRP wspólnie z partnerem przygotowało poradnik dotyczący praw i obowiązków studenta, udało się wydłużyć konferencję o dodatkowy dzień dzięki pozyskaniu większej dotacji czy zaproponować uczestnikom dodatkowe szkolenia z oferty PSRP. Więcej o dwóch edycjach wydarzenia przeczytasz tutaj i tutaj.

 

 

herb2Akademia PSRP. Dydaktyka i jakość kształcenia

Akademia PSRP to cykliczny projekt skierowany do początkujących samorządowców studenckich, którzy chcieliby pozyskać wiedzę w określonym temacie. Jedną z edycji przygotowanych przez PSRP w trakcie tej kadencji była “Dydaktyka i jakość kształcenia”, za którą miałem przyjemność odpowiadać w styczniu 2016 roku. W jej trakcie kilkunastu uczestników miało okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu jakości kształcenia, prawa czy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, a także porozmawiać się zaproszonym gościem z KRASP, prof. Andrzejem Kraśniewskim. Więcej o wydarzeniu poczytasz tutaj.

 

 

herb2Niezbędnik Dydaktyka i narzędzia wsparcia

Przychodząc do PSRP miałem świeżo w pamięci rzeczy, których brakowało mi w ofercie Parlamentu w zakresie wsparcia samorządów w jakości kształcenia: publikacji, baz aktów prawnych czy zasobów, a także regularnych zbiorczych informacji dotyczących zmian jakości kształcenia i w szkolnictwie wyższym. Z tego powodu w Komisji utworzyliśmy kilka narzędzi skierowanych do samorządowców. Pierwszym z nich był “Newsletter Dydaktyka”, comiesięczny newsletter, który zbiorczo prezentował najważniejsze informacje z linkami dot. działalności PSRP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przegląd prasy. Ostatnie wydania trafiają do ponad 200 osób. Innymi stworzonymi narzędziami były Baza Aktów PrawnychBaza Zasobów Dydaktyka, które ułatwiały dotarcie do potrzebnych informacji.

 

 

herb2Ponad 20 szkoleń w Polsce

Jako jeden z głównych celów swojej kadencji w Radzie Wykonawczej potraktowałem stworzenie materiałów szkoleniowych, do których dostęp za pomocą internetu będzie mógł mieć każdy działacz samorządowy w Polsce. Oprócz tego starałem się jak najczęściej spotykać z samorządowcami w trakcie szkoleń dotyczących kultury jakości kształcenia, praw studenta czy działalności Parlamentu. Od stycznia ubiegłego roku przeprowadziłem ich prawie 30, w trakcie których przeszkoliłem ponad pół tysiąca osób. Zobacz mapę odbytych przeze mnie szkoleń.

 

 

herb2Projekt “Start na Rynku Pracy”

Wsparcie przygotowania zawodowej studentów również powinno leżeć w kręgu zainteresowań PSRP. W trakcie kadencji miałem okazję koordynować z ramienia PSRP jeden z projektów, który współorganizowaliśmy razem z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych. W ramach projektu Start na rynku pracy zostały przeprowadzone badania studentów, zarówno ankietowe, jak i w czasie wywiadów grupowych. Próbowaliśmy się z nich dowiedzieć o barierach i ułatwieniach, jakie dostrzegają studenci, ich oceny na temat różnych aspektów kształcenia przez uczelnie, a także o dotychczasowych doświadczeniach na rynku pracy . Pozyskaliśmy także opinię władz uczelni, biznesu oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Wynikiem projektu było opublikowanie raportu, który został zaprezentowany w czasie XXII Konferencji Krajowej w Jastrzębiej Górze. Więcej o projekcie dowiesz się tutaj.