Kultura Studencka 2.0. Pokażmy, jak twórcze jest nasze środowisko!

kulturastudencka2

Drugi z cyklu artykułów dotyczy kwestii bliskiej wszystkim samorządom studenckim, czyli kultury studenckiej. Ma ona dwa oblicza: dużych koncertów oraz małych inicjatyw i projektów artystycznych. Te drugie stanowią świetną wizytówkę środowiska studenckiego. Wizytówkę, którą nie potrafimy dobrze się chwalić, a PSRP wcale w tym nie pomagało.

Read more

Zapoznaj się z Programem #WażnyJestStudent

programWsparcie Rzecznika Praw Studenta, Kontrakty z Komisjami Branżowymi czy Kultura Studencka 2.0. To tylko część propozycji, które znajdują się w publikowanym dzisiaj Programie #WażnyJestStudent. Zapraszam do zapoznania się z nim i dyskusji.

Ostatnie tygodnie były czasem spotkań i dyskusji z przewodniczącymi i działaczami samorządów studenckich. Równocześnie trwały również prace nad przygotowaniem Programu #WażnyJestStudent, tak aby finalnie przedstawić go środowisku.

Read more

Prawo do kształtowania własnej ścieżki kształcenia. Dlaczego jest ważne dla studenta?

wlasna_sciezka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sierpniu przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego warunków prowadzenia studiów. Dokument wpisuje się w dobrą ideę Ministra Gowina odbiurokratyzowania szkół wyższych, docenioną przez środowisko. Jednak jedna z proponowanych zmian w rozporządzeniu jest niebezpieczna z punktu widzenia zwykłego studenta.

We wspomnianym projekcie (rozporządzenia MNISW w sprawie warunków prowadzenie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia) znika wymóg zapewnienia przez uczelnie wyboru przez studenta co najmniej 30% punktów ECTS w programie studiów. W zamian zostaje zaproponowany przepis, który daje uczelni prawo do tworzenia elastycznych programów studiów. Znika więc sztywny próg, który z mocy prawa wymuszał projektowanie programów studiów od razu z koniecznością zapewnienia wyboru. Z perspektywy studenckiej propozycja Ministerstwa to poważne zagrożenie.

Read more